Problem 59: Invalid / no JSON data
Check settings and data Purpleair Kvalitet vazduha & Trenutna oblačna baza
 X  Blizu Purpleair Kvalitet vazduha & Trenutna oblačna baza
Trenutna oblačna baza

2618 Stopala
798 mt
(Temperatura °C - Tačka Rose °C ) * 1000 /2.4444
Purpleair Senzor kvaliteta vazduha

ID Stanice:Ažurirano
Air quality:
AQIPM2.5
Informacije o cloudbase-u

Na osnovu zajedničke formule koja koristi temperaturu i tačku rošenja, kao što je snimljeno u realnom vremenu sa ove meteorološke stanice, izračunava se procenjena visina baze oblaka.

To nije tačan alat, već relativni pokazatelj.

Informacije o kvalitetu vazduha